Ziektes\Pompe

Pompe

* Alle gemarkeerde velden zijn verplicht.

Het e-mailadres van uw collega wordt uitsluitend gebruikt om de gevraagde informatie te sturen.

 

Helaas is door een serverfout uw bericht nog niet verzonden. Probeer het over een paar minuten nog eens.

Algemeen


Metabool defect

 
Deficiëntie van zure alfaglucosidase (GAA)
   

Etiologie en pathogenese

Verminderde afbraak van glycogeen in lysosomen, leidt tot ophoping in vrijwel alle weefsels.
De primaire cellulaire routes voor de afbraak van glycogeen blijven intact (via cellulair alfa-D-glucose-l-fosfaat), maar deze zijn niet beschikbaar in lysosomen.
      

Afbeelding sleutelsymptomen
CardiomegalieSlappe-baby-spierzwakte
Macroglossie - Cardiomegalie - Hypotonie

Credits afbeelding: Macroglossie ter beschikking gesteld door The National MPS Society, Inc., V.S.    
 

Klinische beschrijving

De ziekte van Pompe is een autosomale recessieve genetische stoornis die wordt veroorzaakt door een deficiëntie of dysfunctie van het lysosomale hydrolase zure alfaglucosidase (GAA). Dit enzymatische defect leidt tot ophoping van lysosomaal glycogeen in multipele weefsels, waarbij hart- en skeletspierweefsel het ernstigst worden aangetast. De ziekte van Pompe manifesteert zich als een spectrum van mate van ernst, variërend van een snel fatale infantiele vorm, tot een langzamer progressieve myopathie die zich pas laat manifesteert. Wanneer er voldoende tijd verstrijkt, vertonen alle klinische fenotypen progressie van milde tot ernstige symptomatologie.

Vorm met infantiele manifestatie (eerste symptomen < 12 maanden):
Eerste symptomen bij of vlak na de geboorte, met inbegrip van progressieve spierzwakte, ernsige hypotonie ('slappe baby'), cardiomegalie, cardiomyopathie, vertraagde ontwikkelingsmijlpalen, respiratoire insufficiëntie, frequente luchtweginfecties en voedingsproblemen.
Overlijden door cardiorespiratoir falen gebeurt kenmerkend op een leeftijd van 12 maanden.

Vorm met late manifestatie (kinderjaren, juveniel en adult)
Eerste symptomen vanaf de vroefge kinderjaren tot op volwassen leeftijd, waaronder
progressieve myopathie (voornamelijk in the spieren van de lichaamsstam, onderste ledematen en diafragma), respiratoire insufficiëntie, afwijkende gang, slaapapneu en vermoeidheid en vertraagde motorische mijlpalen (bij kinderen)
Overlijden is vaak een gevolg van respiratoir falen

Overervingspatroon: autosomaal recessief
Incidentie: pan-etnisch; 1 op 40.0001,2
Diagnose: enzymassay
Aandoeningen met vergelijkbare presentaties: acute ziekte van Werdnig-Hoffman (spinale spieratrofie I); ziekte van Danon; endocardiale fibro-elastose; glycogeenstapelingsziekten III, VI; idiopathische hypertrofische cardiomyopathie; leverfalen; mitochondriale stoornissen; myocarditis; spierdystrofie van Duchenne (DMD); glycogeenstapelingsziekten III, VI; glycogeenstapelingsziekte V; limb girdle muscular dystrophy (LGMD); polymyositis; rigid-spine-spierdystrofie; reumatoïde artritis; scapuloperoneale syndromen; slaapapneu
Behandeling: geen ziektespecifieke behandeling beschikbaar
Overige medische zorg: symptoombehandeling 
   

Tekenen en symptomen


Gastro-intestinaal

 

Infantiele vorm:

 • Problemen met slikken, zuigen en/of voeden
 • Slechte groei/welvarendheid
 • Hepatomegalie (matig)

Later beginnende vorm:

 • Hepatomegalie
       
 
Skeletspierstelsel

Infantiele vorm:
 • Progressieve spierzwakte
 • Zware hypotonie ('slappe baby')
 • Niet bereiken van motorische mijlpalen
 • Laxiteit van gelaatsspieren
 • Macroglossie (en in sommige gevallen protrusie van de tong)
 • Areflexie

Later beginnende vorm:

 • Progressieve proximale-spierzwakte
 • Vertraagd bereiken van motorische mijlpalen (kinderen)
 • Afwijkende gang
 • Gower's sign
 • Inspanningsintolerantie
 • Scoliose, lordose en/of kyfose
 • Lage rugpijn
 • Hypotonie
 • Verminderde diepe-peesreflexen

     


Respiratoir

Infantiele vorm:
 • Respiratoire insufficiëntie
 • Progressieve respiratoire betrokkenheid
 • Frequente luchtweginfecties
 • Later beginnende vorm:
 • Respiratoire insufficiëntie
 • Frequente luchtweginfecties
 • Slaapapneu
 • Slaperigheid
 • Inspanningsdyspneu
 • Orthopneu
      
 
Cardiovasculair
 
  Infantiele vorm:
 • Progressieve cardiomyopathie
 • Cardiomegalie (massief) en/of hartfalen
 • Hartfalen
 • Later beginnende vorm:
 • Soms cardiomegalie (juveniel) 
      

Overige bronnen
http://www.pompe.com/
http://www.emedicine.com/

Literatuurverwijzingen
1. Hirschhorn, Rochelle and Arnold J. J. Reuser. Glycogen Storage Disease Type II: Acid Alpha-glucosidase (Acid Maltase) Deficiency. In: Scriver C, Beaudet A, Sly W, Valle D, eds. The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease. 8th Edition.
New York: McGraw-Hill, 2001. 3389-3420.
2. Slonim AE, Bulone L, Ritz S et al. Identification of two subtypes of infantile acid maltase deficiency. J Pediatr 2000 Aug;137(2):283-5.
3. Meikle PJ, Hopwood JJ, Clague AE, Carey WF. Prevalence of Lysosomal Storage Disorders. JAMA.
1999; 281: 249-254.
4. Personal communication with Dr. Priya Kishnani, Department of Pediatrics, Duke University Medical Center, Durham, North Carolina.
5. Hirschhorn, Rochelle and Arnold J. J. Reuser. Glycogen Storage Disease Type II: Acid-Alpha Glucosidase (Acid Maltase) Deficiency. In: Wonsiewicz M, Noujaim S, Boyle P, eds. The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease. 8th Edition. New York: McGraw-Hill; 2001; 3389-3420.
6. King, Frank J. Acid Maltase Deficiency Myopathy. eMedicine Specialties.
7. Ibrahim, Jennifer. Glycogen Storage Disease Type II. eMedicine Specialties.
Accessed November 7, 2002.