Ziektes\MPS-I-Hurler-Scheie

MPS I (Hurler-Scheie)

* Alle gemarkeerde velden zijn verplicht.

Het e-mailadres van uw collega wordt uitsluitend gebruikt om de gevraagde informatie te sturen.

 

Helaas is door een serverfout uw bericht nog niet verzonden. Probeer het over een paar minuten nog eens.

Algemeen


Metabool defect

 
alfa-L-iduronidasedeficiëntie

Andere ziekten van het glycosaminoglycaanmetabolisme (mucopolysaccharidosen):
MPS II | MPS III | MPS IV | MPS VI | MPS VII 
 

Etiologie en pathogenese

Enzymdeficiëntie, leidt tot progressieve ophoping van de glycosaminoglycanen (GAG's) dermataansulfaat en heparaansulfaat.
    

Afbeelding sleutelsymptomen
KlauwhandCorneavertroebeling
Klauwhand - Corneavertroebeling

Credits afbeelding: Corneavertroebeling ter beschikking gesteld door Desnick et al., 2003, met toestemming van de auteur en uitgever.
  

Klinische beschrijving

Glycosaminoglycanen (GAG's) zijn belangrijke bestanddelen van extracellulaire matrix, gewrichtsvocht en bindweefsel in het hele lichaam, en deze stoffen hopen zich progressief op in de lysosomen. Uiteindelijk veroorzaakt de ophoping dysfunctie van cellen, weefsels en organen, via voor het grootste deel onbekende pathofysiologische mechanismen. Klinische manifestaties van MPS I vertonen een chronisch en progressief verloop met een multisystemische aard. De ziekte is zeer heterogeen en omvat een spectrum van de mate van ernst. Patiënten met de ernstigste vorm van MPS I lijden typisch aan een aantal progressief debiliserende symptomen, waaronder mentale retardatie. Hun levensverwachting is minder dan 10 jaar. Patiënten aan de minst ernstige zijde van het ziektespectrum kunnen enkele van dezelfde fysieke symptomen hebben, maar behouden in het algemeen hun normale verstand en postuur en kunnen een normale levensverwachting hebben. Hurlersyndroom, hurler-scheiesyndroom en scheiesyndroom zijn historische benamingen die worden gebruikt om de ernstigste, intermediaire en minst ernstige vorm van MPS I te beschrijven. Omdat er echter geen duidelijke afgrenzingen bestaan tussen deze classificaties, kunnen patiënten het best worden beschreven met het hebben van ernstige of minder ernstige MPS I.

Overervingspatroon: autosomaal recessief
Incidentie: pan-etnisch 1; 1 op 100.000 levendgeborenen
Diagnose: enzymassay; prenatale diagnostiek is mogelijk met amniocentese
Aandoeningen met vergelijkbare presentaties: andere lysosomale stapelingsziekten, in het bijzonder andere mucopolysaccharideziekten en multipele sulfatasedeficiëntie.
Behandeling: enzymvervangingstherapie; in sommige gevallen beenmergtransplantatie
Overige medische zorg: symptoombehandeling 
 

Tekenen en symptomen


Neurologisch
 
 
 • Ontwikkelingsvertraging en ernstige mentale retardatie
 • doorgaans zichtbaar vóór de leeftijd van 18 maanden, de patiënt vertoont in het algemeen geen progressie van de ontwikkeling maar blijft een aantal jaren op hetzelfde niveau, gevolgd door een langzame afname van de verstandelijke vermogens.
 • Structurele manifestaties van het CZS hydrocefalus en hiermee gepaard gaande verhoogde intercraniale druk kan leiden tot compressie van de hersenen en van de wervelkolom, mogelijk als gevolg van verdikking van de dura of subluxatie van vertebrae.
 • Perifeer zenuwstelsel
 • slechte handfunctie, deels als gevolg van het carpaletunnelsyndroom.

   


Gastro-intestinaal

 

 • Opgezette buik, kenmerkend veroorzaakt door de progressieve vergroting van de lever en/of milt.
 • Periodiek dunne stoelgang en diarree, soms afgewisseld met perioden van ernstige constipatie, veroorzaakt door stapeling in ganglioncellen van het darmzenuwstelsel
 • Hernia's, zowel inguïnaal als umbilicaal, komen vaak voor bij patiënten met MPS I.
     
 
Skeletspierstelsel

 • Manifestaties van skelet en gewrichten (waaronder gibbusdeformiteit van de rug of dorsolumbale kyfose) bij patiënten met minder ernstige vormen van MPS I
 • Bij ernstige vormen kan betrokkenheid van het skelet in het eerste levensjaar worden vastgesteld met behulp van radiologische methoden
 • Kyfose, scoliose en ernstige rugpijn komen ook vaak voor
 • Progressieve artropathie in alle gewrichten, uiteindelijk leidend tot verlies (of ernstige beperking) van het bewegingsbereik
 • Groeivertraging, kenmerkend meer van de lichaamsstam dan van de ledematen.

   


Respiratoir

 • Chronische rinitis en rinorrhoe zonder duidelijke infecties komen vaak voor
 • Stapeling in de orofarynx met geassocieerde vergroting van de tong, tonsillen en adenoïden kan leiden tot significante complicaties van de bovenste luchtwegen
 • Vernauwde trachea, verdikte stembanden en overmatig weefsel in de bovenste luchtwegen kunnen bijdragen aan obstructie van de luchtwegen en leiden tot slaapapneu
 • Longvolumes zijn vaak verkleind door de kleine thorax en hepatosplenomegalie, waardoor de uitwijking van het diafragma wordt beperkt
 • Recurrente luchtweginfecties komen vaak voor
 • Respiratoire insufficiëntie is een belangrijke oorzaak van mortaliteit
    
 
Cardiovasculair
 
 
 • Klinische complicaties in verband met hartziekten komen in het bijzonder in de latere stadia van de ziekte voor.
 • Stapeling van bepaalde glycosaminoglycanen in en rond de klepbladen veroorzaken verdikking en verstijving van de bladen, wat kan leiden tot progressieve regurgitatie of stenose van mitralisklep en aorta
 • Regurgitatie van de mitralisklep is de meest voorkomende vaatziekte bij patiënten met ernstige MPS I
 • Cerebraal
 • Hydrocephalus

 


Oculair

 • Corneavertroebeling

    

Overige bronnen
www.mps1disease.com
www.genetests.org

Literatuurverwijzingen
1. Neufeld EF, Muenzer J. The mucopolysaccharidoses. In: The Metabolic Bases of Inherited Disease. New York: mcgraw Hill, 2001; 3421-3452.
2. Clarke LA. Clinical diagnosis of lysosomal storage diseases. In: Applegarth DA, Dimmick JE, JG Hall. Organelle Diseases: Clinical Features, Diagnosis, Pathogenesis and Management. London: Chapman and Hall 1997; 37-71.
3. Cleary MA, Wraith JE. The presenting features of mucopolysaccharidosis type IH (Hurler syndrome). Acta Paediatr. 1995;84:337-339.