Ziektes\Gaucher-Type-I

Gaucher Type I

* Alle gemarkeerde velden zijn verplicht.

Het e-mailadres van uw collega wordt uitsluitend gebruikt om de gevraagde informatie te sturen.

 

Helaas is door een serverfout uw bericht nog niet verzonden. Probeer het over een paar minuten nog eens.

Algemeen


Metabool defect

 
Glucocerebrosidasedeficiëntie

Andere ziekten met afbraak van sfingolipiden:
zure-sfingomyelinasedeficiëntie | Fabry | Farber | Gaucher: type II, type III | GM1-gangliosidose: type I, type II, type III | Tay-Sachs: type I, type II, type III | Sandhoff: type I | Krabbe | metachromatische leukodystrofie: type I, type II, type III  
 

Etiologie en pathogenese

Enzymdeficiëntie, leidt tot ophoping van niet-afgebroken glycolipidesubstraten, in het bijzonder glucocerebroside, in de lysosomen van macrofagen. Ophoping van gauchercellen (vergrote cellen die een overmaat glucocerebroside bevatten) in organen en weefsels leidt tot multisystemische manifestaties.
  

Afbeelding sleutelsymptomen
hepatomegalieSkeletafwijkingen(erlenmeyervorimige deformiteit)
Hepatosplenomegalie - Skeletafwijkingen (erlenmeyervormige deformiteit)

Credits afbeelding: Skeletafwijkingen ter beschikking gesteld door www.medcyclopaedia.com.  
 

Klinische beschrijving

Bij de ziekte van Gaucher leidt een deficiëntie van het enzym glucocerebrosidase tot ophoping van het lipide glucocerebroside in de lysosomen van het monocyten-macrofagensysteem. Door lipiden opgezwollen cellen met excentrische nuclei, bekend als gauchercellen, hopen zich op en verdringen de gezonde normale cellen in beenmerg en viscerale organen, waarbij ze vele verschijnselen veroorzaken, waaronder vermindering van de kwaliteit van het skelet, anemie, hepatosplenomegalie en orgaandysfunctie. In zeldzame gevallen tasten gauchercellen de hersenen en het zenuwstelsel aan. De hieruit voortvloeiende symptomen kunnen variëren van mild tot ernstig en kunnen op elk moment verschijnen, van de kinderjaren tot op volwassen leeftijd.

Type I is de meest voorkomende vorm, waarbij de eerste symptomen op variabele leeftijd verschijnen.
 • Variabele systemische symptomen
 • Geen betrokkenheid van het centrale zenuwstelsel
 • Normale levensverwachting (bij 2% is sprake van een zich snel uitbreidend verloop)
  Overervingspatroon: autosomaal recessief
 • Incidentie: pan-etnisch, maar een hogere frequentie onder Ashkenazi-joden; 1 op 40­60.000 levendgeborenen
 • Diagnose: enzymassay
 • Aandoeningen met vergelijkbare presentaties 1 : leukemie, lymfoom, bloedingsstoornissen, osteomyelitis, ziekte van Legg-Calvé-Perthes
  Behandeling: macrofaagtargeting enzymvervangingstherapie; substraatinhibitietherapie
  Overige medische zorg: symptoombehandeling 
   

Tekenen en symptomen


Gastro-intestinaal

 • Splenomegalie (meest voorkomende symptoom bij alle drie de typen Gaucher)
 • Hypersplenie, bijdragend aan pancytopenie
 • Mechanische interferentie met darmen, nieren, diafragma of circulatie
 • Hepatomegalie (doorgaans asymptomatisch, maar complicaties kunnen optreden door leverfalen met portale hypertensie, cirrose,
 • oesofagusvarices; soms kunnen bloedingen optreden)
  
 
Skeletspierstelsel

 • Vervanging van beenmerg door gauchercellen (bijdragend aan anemie, leukopenie, trombocytopenie)
 • Botpijn
 • Necrose van de femurkop
 • Pathologische fracturen - femurhals, lange botten
 • Collaps van wervellichamen met compressie van de wervelkolom en thoraxkyfose
 • "Botcrises" (botinfarct)
 

Respiratoir

 • Hypoxie (veroorzaakt door leverziekte en pulmonale infiltratie)
 • Restrictieve longziekte (veroorzaakt door hepatosplenomegalie en kyfoscoliose)
 • Pulmonale hypertensie
 • Pulmonale functionele afwijkingen
 

Cardiovasculair

 • Interstitiele myocardinfiltratie Interstitiele myocardinfiltratie
 • Restrictieve pericarditis
 • Verkalking van kleppen
 • Hypoxie (veroorzaakt door leverziekte en pulmonale infiltratie) Interstitiele myocardinfiltratie
 

Dermatologisch
 • Geelbruine pigmentatie 

Overige bronnen
www.genetests.org
http://www.emedicine.com

Literatuurverwijzingen
1. Grabowski GA. Lysosomal storage diseases. In: Braunwald E, Fauci AS, eds. Harrison's Principles of Internal Medicine. 15th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2001:2276-2281.
2. Cox TM, Schofield JP. Gaucher's disease: clinical features and natural history.
In: Baillieres Clin Haematol; 1997. p. 657-89.
5. NORD. www.rarediseases.org. Accessed October 2004.