Ziektes\Fabry

Fabry

* Alle gemarkeerde velden zijn verplicht.

Het e-mailadres van uw collega wordt uitsluitend gebruikt om de gevraagde informatie te sturen.

 

Helaas is door een serverfout uw bericht nog niet verzonden. Probeer het over een paar minuten nog eens.

Algemeen


Metabool defect

 
alfagalactosidasedeficiëntie (alfa-GAL-deficiëntie)

Andere ziekten met afbraak van sfingolipiden:
Farber | Gaucher: type I, type II, type III | GM1-gangliosidose: type I, type II, type III | Tay-Sachs: type I, type II, type III | Sandhoff: type I | Krabbe | metachromatische leukodystrofie: type I, type II, type III 
 

Etiologie en pathogenese

Deficiëntie van het lysosomale enzym alfagalactosidase A, leidt tot progressieve ophoping van glycosfingolipiden, voornamelijk globotriaosylceramide (GL-3), in vele lichaamsweefsels; treedt op over een periode van (tientallen) jaren. Klinische manifestaties zijn nierfalen, cardiomyopathie en cerebrovasculaire accidenten (CVA's). Ophoping van GL-3 in nierendotheelcellen kan een rol spelen bij nierfalen.
   

Afbeelding sleutelsymptomen


AngiokeratomenOpaciteitkransvorming-in-de-cornea
Angiokeratomen  -  Opaciteit/kransvorming in de cornea

Credits afbeelding: Angiokeratomen & Opaciteit/kransvorming in de cornea ter beschikking gesteld door Desnick et al., 2003, met toestemming van de auteur en uitgever. 
 

Klinische beschrijving

De ziekte van Fabry manifesteert zich doorgaans in de kinderjaren met intermitterende pijn in handen en voeten.

De cardinale verschijnselen die zich manifesteren zijn intermitterende acroparesthesie en crisisepisoden met pijn en koorts (in het bijzonder in de kinderjaren), angiokeratomen, hypohidrose, warmte-/koude-intolerantie en een karakteristieke "kransvormige" opaciteit van de cornea, die in het algemeen geen invloed heeft op het gezichtsvermogen. Bij deze patiënten zijn de belangrijkste oorzaken van mortaliteit nierfalen, cardiomyopathie en cerebrovasculaire accidenten.

De met de ziekte geassocieerde progressieve orgaan- en weefselbeschadiging kan leiden tot een substantieel verkorte levensverwachting. Zonder behandeling van uremie is de gemiddelde levensverwachting 41 jaar2; met nierdialyse of -transplantatie is de gemiddelde levensverwachting ongeveer 50 jaar3.

Overervingspatroon: X-gebonden recessief
Incidentie: pan-etnisch; 1 op 117.000 levendgeborenen4

Diagnose: enzymassay; gen/mutatieanalyse voor vrouwen die drager zijn
Aandoeningen met vergelijkbare presentaties: artritis, reumatische koorts, erytromelalgie, ziekte van Raynaud, multipele sclerose, lupus
Behandeling: enzymvervangingstherapie
Overige medische zorg: symptoombehandeling 
 

Tekenen en symptomen


Neurologisch   

 • Periodiek en ondraaglijk
 • Acroparesthesie - Crises met brandende pijn in de ledematen. Het brandende of prikkelende gevoel, kan beginnen in de vingers en tenen en zich proximaal uitspreiden.
 • Beginnend in de kinderjaren
 • Kan de initiële manifestatie van de ziekte zijn
 • Crises met brandende pijn in de ledematen. Het brandende of prikkelende gevoel, kan beginnen in de vingers en tenen en zich proximaal uitspreiden
   
 
Dermatologisch

 • Angiokeratomen - kleine, donkerpaarsblauwe teleangiëctasie
 • Kan tijdens de kinderjaren verschijnen, maar wordt doorgaans pas vanaf een leeftijd van 10 jaar waargenomen
 • Grootste dichtheid tussen de umbilicus en de knieën, met neiging tot concentratie bij umbilicus en billen
 • Progressieve toename van afmeting en aantal met de leeftijd
 • Niet bleken met toediening van druk
 • Hypohidrose
 • Lymfoedeem van de benen

 

 
Oculair

 • Opaciteit van cornea en lens (zichtbaar door spleetlamp - heeft in het algemeen geen invloed op het gezichtsvermogen)
 • Afwijkingen van retina en lens
 • Cataracten

 


Cardiovasculair
 

 • Links-ventriculaire hypertrofie
 • Prolaps van de mitralisklep en/of regurgitatie
 • Premature ziekte van de kransslagader
 • Angina
 • Myocardinfarct
 • Aritmieën
 • Geleidingsstoornissen
 • Positieve familiegeschiedenis van hartziekten op jonge leeftijd
    

Respiratoir

 • Chronische luchtwegobstructie
 • Dyspneu
   

Gastro-intestinaal

 • Episodische diarree
 • Postprandiale pijn
 • Misselijkheid
 • Braken
   

Renaal

 • Proteïnurie/isosthenurie
 • Tubulaire dysfunctie (polyurie, polydipsie)
 • Symptomen die wijzen op fanconisyndroom (proximale tubulaire insufficiëntie, aminoacidurie, glycosurie, niertubuli-acidose)
 • Verhoogd serumcreatinine
 • Progressieve en/of onverklaarde nierinsufficiëntie

 

Overige bronnen
www.fabrycommunity.com
www.genetests.org

Literatuurverwijzingen
1. Hauser SL, Longo DL, eds. Harrison’s Principles of Internal Medicine. 14th ed. New York: McGraw-Hill; 1998; p. 2171-4.
2. Colombi A, Kostyal A, Bracher R, Gloor F, Mazzi R, Tholen H. Angiokeratoma corpus diffusum - Fabry's disease. Helv Med Acta. 1967;34:67-83.
3. MacDermot KD, Holmes A, Miners AH. Anderson-Fabry disease: clinical manifestations and impact of disease in a cohort of 98 hemizygous males. J Med Genet. 2001;38:750-760.
4. Meikle PJ, Hopwood JJ, Clague AE, Carey WF. Prevalence of Lysosomal Storage Disorders. JAMA.
1999; 281: 249-254.